Živalske kože izhajajo iz narave in tudi po tehnološki obdelavi ohranijo vse pomembne lastnosti, vsaka koža pa ima svoj enkraten izgled z vsemi naravnimi znaki.

 

V podjetju RV - GENEKS, d.o.o. damo glavni poudarek na kakovost kože. Človek uporablja živalske kože že tisočletja in kljub razvoju vedno znova ugotavlja njihovo pomembnost, praktičnost in nenadomestljivost. Uporabnost kož se z razvojem tehnologije celo povečuje.

 

Ker so nam naše stranke zelo pomembne, neprestano preverjamo kvaliteto kož, izvajamo stalen tehnični pritisk na klavnice, ter kategorično in selektivno izbiramo kože glede na pasmo in naravo izdelka.

 

Velik poudarek damo tudi optimizaciji vrednosti prodaje kože v neprestani skrbi za interes potrošnikov.

 

Naš cilj je kupce prepričati s kakovostjo!

皮革分级

GRADING OF LEATHER

SKINS

蓝湿羊皮

-平均大小 0,75 m2(8/9 SF)

-平均厚度 0,9-1,2 mm

-平均重量 1,5-1,8 kg

-选择 30%A  / 50%B / 20%C

 

Wet blue sheep skins:

- Avg size 0,75 m2 (8/9 sf )

- Avg thickness 0,9-1,2 mm

- Avg weight 1,5-1,8 kg

- Selection 30% A / 50% B / 20% C

 

羊毛

Tennery 剃羊毛

-羊毛长度 6cm +

-微米变 33

-颜色 90%白色,10%黑色

 

Wool:

Tennery and shaved wool

- Length of wool 6 cm +

- Microns  33

- Color 90% white, 10% black

 

皮革下脚料

-70% 黑色

-20% 褐色

-10% 米色,红色

 

Leather scraps:

- 70% black color

- 20% brown color

- 10% beige, red, ...

 

Bezina 79b, 3210 Slovenske Konjice

 

KONTAKT

GSM: 051 330 809

TEL: 03 759 29 03

FAX: 03 759 29 04

EPOŠTA: info@geneks.si

RV GENEKS